Schadetaxatie en herstel

Perfect weer als nieuw - geen half werk.

Voor een snelle schade afhandeling vragen we u bij het inleveren van uw schade motorfiets een kopie kenteken en een kopie groene kaart te overleggen. Indien u schade heeft aan kleding of accessoires, graag hiervan de originele aankoopnota's meeleveren. Heeft u deze niet meer, dan graag een overzicht van de leeftijd van de artikelen en de prijs waar het voor aangeschaft is.

Het opnemen van de schade, het opstellen van een schaderapport en het overleg met de schade expert kost € 250,00 (excl.BTW) voor een schadebedrag tot € 2.500,00; € 350,00 (excl.BTW) voor een schadebedrag tot € 5.000,00; en € 500,00 (excl.BTW) voor een schadebedrag boven € 5.000,00 en totalloss schades. Indien u de schade volledig door ons laat herstellen zullen deze kosten in mindering worden gebracht op de herstelfactuur. Indien de motorfiets total loss wordt verklaard en dus geen reparatie volgt, dan zijn deze kosten veelal te verhalen op de verzekering.

Overigens speelt Harry Meijer b.v. een bemiddelende rol tussen verzekeraar en verzekering nemer bij het vaststellen en afhandelen van de schade, we zijn geen partij daarin. De kosten voor reparatie van de schade worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever, die deze al dan niet door de verzekering vergoed krijgt. Soms keert de verzekering uit praktische overwegingen de schade direct uit aan de hersteller (cessie). Ook in dit geval blijft de opdrachtgever aanspreekpunt in geval van uitblijven van (volledige) betaling.

Vervangend vervoer dient door de verzekeraar beschikbaar gesteld te worden als dit in de verzekeringsvoorwaarden zo geregeld is. De verzekeraar heeft dus de vrijheid om het vervangend vervoer naar eigen goeddunken te regelen. Vervangend vervoer wordt dus niet automatisch door ons beschikbaar gesteld. In het geval wij vervangend vervoer beschikbaar stellen zijn we daarin slechts dienstverlenend aan u, die de kosten ervan zelf moet regelen met zijn verzekering.

Indien een motorfiets financieel total loss wordt verklaard bestaat de mogelijkheid om het restant aan een opkoper te verkopen of zelf te behouden (afhankelijk van polis voorwaarden). In dit laatste geval wordt de restwaarde afgetrokken van de schade vergoeding.

Houdt u er rekening mee dat, wanneer spuitwerk verricht moet worden, dit enige tijd kan duren. Vanzelfsprekend streven ook wij ernaar uw motor zo snel mogelijk en weer veilig op de weg te krijgen.